© 2019 Tankemester.no

TANKEMESTER®

Steffen Dahl er ekspert på tankemestring og omtales som en dyktig, engasjerende og troverdig foredragsholder. Hans hovedforedrag Tankemester har blitt hørt av over 10 000, og høster strålende tilbakemeldinger fra fagpersoner, brukere, pårørende, ungdom og voksne.

Mitt mål er at publikum skal få med seg konkrete verktøy og øvelser som kan skape umiddelbar og varig endring. 

 

Verdens helseorganisasjon forventer at psykiske lidelser som angst og depresjon vil være den viktigste årsaken til sykdomsbelastning i vestlige land i 2020. Psykiske lidelser koster det norske samfunnet 60 til 70 milliarder kroner hvert år.

 

Jeg vil påstå at den største utfordringen med psykisk helse er evnen til å mestre egne tanker. I over 95% av alle vanskelige situasjoner du møter i livet, så er det ikke selve situasjonen som er utfordringen - men tankene dine!

 

I det Norske markedet florerer av programmer som skal lære oss å mestre tanker, men de siste ti årene har vist at ingen av disse tiltakene kan vise til markant effekt over tid!

 

Har du ikke erfaringskompetanse så har du ikke evne til verken å forstå eller å hjelpe effektivt!

 

Det er behov for et GRUNNKURS I TANKEMESTRING! Norges viktigste kurs er et universalforebyggende og helsefremmende tiltak, og en ny metode som lærer fagpersoner, brukere, pårørende, ungdom og voksne å mestre tanker. Kurset er tilgjengelig fra høsten 2019. 

 

 

Steffen Dahl  

Finnskogen, 19.09.2019

Steffen Dahl f.1977

-

Steffen Dahl er opptatt av grunnleggende spørsmål som angår menneskets tilværelse.

 

Steffen jobber med, og fokuserer for tiden på GRUNNKURSET I TANKEMESTRING som er et universalforebyggende og helsefremmende tiltak, og en ny metode som lærer fagpersoner, brukere, pårørende, ungdom og voksne å mestre tanker.

 

Kontakt

Vellingrovegen 262, 2264, Grinder