© 2019 Tankemester.no

KURS OG FOREDRAG

Steffen Dahl er opptatt av grunnleggende spørsmål som angår menneskets tilværelse. Han har erfaringskompetanse på psykiske lidelser, og har studert psykologi, filosofi og religion.

 

Steffen omtales som en dyktig, engasjerende og troverdig kurs og foredragsholder.

 

Siden 2016 har han holdt over 150 kurs og foredrag knyttet til tema psykisk helse og livsmestring.

KONTAKT

Vellingrovegen 262, 2264, Grinder

steffen@tankemester.no  |  Tel: 94974735