VIP

Jeg ønsker å motta nyhetsbrev fra Tankemester!

  • YouTube - svarte sirkelen

© 2020 Tankemester.no

TANKEMESTER

DEFINISJONER OG UTRYKK

 

EGO: Er stemmen i hodet som sier JEG.

 

Stemmen/stemmene i hodet: Er lyden på tankene dine/EGO.

 

Ignoranse: Betyr uvitenhet, at man mangler kunnskap eller bevissthet om noe.

 

Bevissthet: Vår evne til registrere hvilke tanker, følelser og sanseoppfatninger vi har akkurat nå.

 

Sanseoppfatning: Et sanseorgan stimuleres, stimuleringen resulterer i en opplevelse.

 

Observere: Iakttagelse eller undersøkelse.

 

Sinn: Er strømmen av bevisstheten; tanker, sanseoppfatninger, hukommelse, følelser, vilje og fantasi.

 

Erkjenne: Komme frem til sikker viten om; bli klar over; merke

 

Livsmestring