Foredrag


I over 90 % av alle vanskelige situasjoner du møter i livet; så er det ikke selve situasjonen som er utfordringen - men tankene dine. Alle tanker om hva som skjer, har skjedd eller kommer til å skje kan mestres. Når du mestrer alle tanker er du en Tankemester. En Tankemester vil ikke kunne utvikle psykiske plager/lidelser. For å bli en Tankemester, vil de fleste trenge en metode. Metode betyr å følge en bestemt vei mot et mål. Tankemester metoden er bygget på oppskrift, logikk, opplevelse og har dokumentert effekt.


Steffen Dahl er opptatt av grunnleggende spørsmål som angår menneskets tilværelse. Han har 12 års erfaring som leder og konsulent, 5 års erfaringskompetanse med psykiske lidelser og har studert kognitiv psykologi, filosofi og komparativ religion. I 2011 gikk han alene på ski til både Nordpolen og Sydpolen. Steffen holder kurs og foredrag for private, næringslivet, det offentlige apparatet og i skolen.


Varighet: Foredrag 45 min/Kurs 4 timer

Pris foredrag Kr 10 000,- + reise og oppholdskostnader

Pris kurs Kr 30 000 + reise og oppholdskostnader + kursbok Kr 150,- pr. deltaker


Alle kurs og foredrag tilpasses oppdragsgivers behov, verdier og utfordringer.

Booking/info: steffen@tankemester.no

© 2020 Tankemester.no

  • YouTube - svarte sirkelen