Foredrag/Kurs


Foredraget Tankemester har blitt hørt av over 10 000, og høster strålende tilbakemeldinger. Foredraget inneholder: Praktiske øvelser; alvor, humor, refleksjon og dyp innsikt i tankene dine – en time med Steffen kan forandre deg som menneske!


«I over 90 % av alle vanskelige situasjoner du møter i livet er det ikke selve situasjonen som er utfordringen, men tankene dine».


Steffen Dahl tar oss med inn i hans liv fra å være en vellykket konsulent og leder, til å si opp jobben for å følge drømmen om å være polfarer. Alene gikk han til både Nord og Sydpolen i løpet av ett år.

Men den vanskeligste reisen begynte først etter hjemkomsten. Plutselig ble frykten for å gå på butikken større enn frykten for å møte isbjørn i 40 minusgrader.

Hjelp fra lege, spesialister, psykolog, piller, hypnose, mindfulness, og flere andre terapiformer feilet. Etter flere år med psykiske lidelser «våknet» han, radikalt forandret. ​


Når vi erkjenner at vi skaper vår egen lidelse, kan vi frigjøre oss fra smerte, frykt og nevroser – en gang for alle, sier Steffen. Når vi erkjenner at det er vårt eget sinn som er ansvarlig for all smerte, med den uopphørlige strømmen av tanker som retter seg mot fortiden samtidig som vi bekymrer oss over fremtiden, vil vi finne varig indre ro og stillhet.


I dette foredraget lærer du hvordan du kan mestre tankene dine uansett hva som skjer og hvilken situasjon du befinner deg i.


Foredrag 45 min + ev. spørsmål

Pris Kr. 10 000,- + reise og oppholdskostnader.


Kurs 4 timer + pauser

Pris Kr. 30 000 + reise og oppholdskostnader + kursbok Kr 150,- pr. deltakerOm

Steffen Dahl er opptatt av grunnleggende spørsmål som angår menneskets tilværelse. Han har 12 års erfaring som leder og konsulent, 5 års erfaringskompetanse med psykiske lidelser og har studert kognitiv psykologi, filosofi og komparativ religion. I 2011 gikk han alene på ski til både Nordpolen og Sydpolen. Steffen holder kurs og foredrag for private, næringslivet, det offentlige apparatet og i skolen.