© 2020 Tankemester.no

  • YouTube - svarte sirkelen

ForedragGoogler du Steffen Dahl vil du finne ut at han omtales om en dyktig, engasjerende og tilstedeværende kurs og foredragsholder.


Hovedforedraget Tankemester har blitt hørt av over 10 000, og høster strålende tilbakemeldinger fra ungdom og voksne. I dette foredraget lærer du hvordan du kan mestre tankene dine uansett hva som skjer og hvilken situasjon du befinner deg i.


Foredraget kan spisses opp mot de fleste tema innen livsmestring og psykisk helse.


Inneholder: Alvor, humor, metode, logikk, opplevelse og ny innsikt – en time med Steffen kan forandre deg som menneske!


«Den viktigste enkeltstående ferdigheten mennesket kan utvikle mot psykiske plager/lidelser er evnen til å mestre egne tanker.» Tankemester Steffen Dahl

Steffen Dahl tar oss med inn i hans liv fra å være en vellykket konsulent og leder, til å si opp jobben for å følge drømmen om å være polfarer. Alene gikk han til både Nord og Sydpolen i løpet av ett år. Men den vanskeligste reisen begynte først etter hjemkomsten. Plutselig ble frykten for å gå på butikken større enn frykten for å møte isbjørn i 40 minusgrader.


Hjelp fra lege, spesialister, psykolog, piller, hypnose, mindfulness, og flere andre terapiformer feilet. Etter flere år med psykiske lidelser «våknet» han, radikalt forandret. ​

Når vi erkjenner at vi skaper vår egen lidelse, kan vi frigjøre oss fra psykiske plager/lidelser – en gang for alle, sier Steffen. Når vi innser at det er vårt eget sinn som er ansvarlig for all smerte, med den uopphørlige strømmen av tanker som retter seg mot fortiden samtidig som vi bekymrer oss over fremtiden, vil vi finne indre fred.


Se klipp fra foredraget i video nedenfor⬇

Steffen Dahl (f.1977) er opptatt av grunnleggende spørsmål som angår menneskets tilværelse. Han har 12 års erfaring som leder og konsulent, og 5 års erfaringskompetanse på psykiske lidelser. I 2011 gikk han alene på ski til både Nordpolen og Sydpolen. Siden 2016 har han stått på listen over anbefalte foredragsholdere for Verdensdagen for psykisk helse. Steffen samarbeider med et nettverk av fagpersoner innen psykologi, forskning, pedagogikk og adferdsvitenskap. Les mer om Steffen her.
Forskning

Våren 2019 ble det gjennomført testpiloter på et nytt universalforebyggende og helsefremmende tiltak som er utviklet av Steffen Dahl i samarbeid med et nettverk av fagpersoner innen pedagogikk, psykologi, atferdsvitenskap, forskning og har måleverktøy for dokumentasjon av effekt. De mest markante endringene fra før og etter kurset viser en klar systematikk, og det er at samtlige av endringene er positive. Flere er mer fornøyd med egne prestasjoner, føler seg ulykkelig, deprimert eller trist, og færre føler seg ensomme og opplever søvnproblemer, samt at flere er uenige i at problemene deres ikke kan løses. DETTE ER GODE NYHETER! Fullversjon av kurset ble lansert våren 2020.Info/booking: steffen@tankemester.no


#livsmestring #psykiskhelse #tankemester