Kurs skoleGRUNNKURSET I TANKEMESTRING er et nytt universalforebyggende og helsefremmende tiltak som er utviklet av Steffen Dahl i samarbeid med et nettverk av fagpersoner innen pedagogikk, psykologi, atferdsvitenskap, forskning og har måleverktøy for dokumentasjon av effekt. Kurset er målrettet mot de nye læreplanene.Forskning

Våren 2019 ble det gjennomført testpiloter. De mest markante endringene fra før og etter kurset viser en klar systematikk, og det er at samtlige av endringene er positive. Flere er mer fornøyd med egne prestasjoner, føler seg ulykkelig, deprimert eller trist, og færre føler seg ensomme og opplever søvnproblemer, samt at flere er uenige i at problemene deres ikke kan løses. Fullversjonen av kurset ble lansert våren 2020.Gjennomføring

Spørreundersøkelse og situasjonsrapport før og etter kurset (5 uker, 6 måneder, 12 måneder)

4x 45 minutter i klasseformat i løpet av en uke.


NYHET: ALLE KURS OG FOREDRAG KAN NÅ LEVERES DIGITALT.
Booking/info: steffen@tankemester.no

© 2020 Tankemester.no

  • YouTube - svarte sirkelen